Besok mau BOLANG tapi kmana yah?

Besok mau BOLANG tapi kmana yah?