numpang tanya ada kntrakan kosong ga dkt pt juan

numpang tanya ada kntrakan kosong ga dkt pt juan